Pazarlama ve Pazar Araştırmaları
Firmalarda ürün, fiyat, reklam, satış-geliştirme, imaj, marka, memnuniyet, halkla ilişkiler, dağıtım, dağıtım kanalları, lojistik gibi pazarlama karmasına yönelik unsurların araştırılması.Firmaların faaliyet gösterdiği pazarda tüketici eğilimleri ile  ürün/hizmetlere yönelik talebin saptanması, beklenti ve algılamaların ölçümlenmesi.
 
Ülkelere Özgü Pazar Araştırması/Ülke Araştırması
Dış pazarlara açılmayı düşünen firmalar için hedef pazarların (ülke, bölge) araştırılması. Hedef ülkelerde sektörlerin ihracat potansiyellerinin, ürün bazlı fırsatların araştırılması ve sektörler için hedef pazarların araştırılması. 

Rekabet Gücü Analizi
Firmaların güçlü ve zayıf yönlerinin ortaya konması, pazarda karşılaşabilecekleri fırsat ve tehditlerin belirlenmesi, stratejilerin geliştirilmesi.Firmaların rekabet yapılarının belirlenerek, ortaya çıkan sonuca göre konumlandırılmaları.
 
Bölgesel Kalkınma ve Sektör Stratejilerinin Geliştirilmesi
Küresel çerçevede kalkınma stratejilerinin bölgesel boyuta indirilerek strateji ve politika önerilerinin geliştirilmesiİlgili imalat sanayi sektöründe ulusal ve uluslararası gelişmelerin izlenmesi, eğilimlerin, rekabetin, dış ticaretin, yeni eğilimlerin ve teknolojik gelişmelerin araştırılması ve raporlanması. Sektörde faaliyet gösteren işletmelerin staratejilerini geliştirme aşamasında çevresel faktörler konusunda bilgiye erişiminin sağlanması.

Ekonomik ve Sosyal Konulara İlişkin Raporlama
Türkiye ve Dünya gündeminde olan ekonomik ve sosyal konular içinden seçilen alanlarda birincil ve ikincil verilere dayalı olarak yapılan inceleme ve analizler çerçevesinde sorunlara yönelik çözüm önerilerinin geliştirilmesi, yol haritasının çıkarılması ve raporlanması.


ALMANAK
Spesifik konularda (genel, işletmecilik, ekonomi, politik, yasal, spor, çocuk, insan, sinema-televizyon, kültür, hobi vb.) tam, doğru, güvenilir ve güncel bilgilere ulaşılabilmesi amacıyla temel başvuru yapıtlarının oluşturulması.RGA YÖNETİM DANIŞMANLIK

1992 yılında yönetim danışmanlığı alanında hizmet sunmak amacıyla kurulan RGA Yönetim Danışmanlık iş ortaklarından aldığı güçle 30. yılını tamamlamıştır.

Danışmanlık hizmetlerimizde; kalite, dürüstlük, koşulsuz müşteri mutluluğu ve iş ahlakı normlarına uyum temel ilkelerimizdir.
Amacımız danışmanlık gereksinimi olan işletmelerin ulusal ve uluslararası pazarlarda rekabet güçlerinin geliştirilmesine katkıda bulunmak ve rekabet edebilecekleri kurumsal yapıya kavuşmalarına yardımcı olmaktır.

  • Yapılandırma.
  • Eğitimler.
  • Araçtırma ve Raporlama.