Günümüzün giderek artan rekabet ve kontrol edilemeyen çevredeki hızlı değişim firmaların rekabet güçlerini arttırmalarını, kendilerini yeni koşullara ve sürdürülebilirliklerini sağlamak için geleceğe hazırlamalarını zorunlu hale getirmektedir.

 

                  

                                   

 

              NEDEN YENİDEN YAPILANMA?

 

                     Günümüzde kontrol edilemeyen çevrede hızlı değişim, giderek yoğunlaşan rekabet ortamı, kontrollü ya da kontrol dışı büyümeler ve şirket sayılarının artması kurumsallaşma sürecini tamamlayamamış işletmelerde zamanla karmaşaya ve rekabet gücü kaybına yol açmaktadır. Bu değişime uyum sağlayamayan işletmelerin riskleri artarken, sürdürülebilirlikleri giderek azalmaktadır.
              

                        


RGA YÖNETİM DANIŞMANLIK

1992 yılında yönetim danışmanlığı alanında hizmet sunmak amacıyla kurulan RGA Yönetim Danışmanlık iş ortaklarından aldığı güçle 30. yılını tamamlamıştır.

Danışmanlık hizmetlerimizde; kalite, dürüstlük, koşulsuz müşteri mutluluğu ve iş ahlakı normlarına uyum temel ilkelerimizdir.
Amacımız danışmanlık gereksinimi olan işletmelerin ulusal ve uluslararası pazarlarda rekabet güçlerinin geliştirilmesine katkıda bulunmak ve rekabet edebilecekleri kurumsal yapıya kavuşmalarına yardımcı olmaktır.

  • Yapılandırma.
  • Eğitimler.
  • Araçtırma ve Raporlama.