Geleceklerini biçimlendirebilmek için  tüm işletmeler, hızla artan rekabet ortamında ve değişen pazar koşullarında kendilerini sorgulamalıdır.
 
 •  Neredeydik?
 •  Nasıl Geliştik?
 •  Neredeyiz?
 •  Nereye Gitmek İstiyoruz?
 
Bu sorgulama süreci kurumların değişimi yakalayarak yaşamlarını sürekli kılmalarında önemli bir araçtır.
 
Neredeydik?

Sanayileşme sürecine geç başlayan Türkiye’de işletmelerin temelleri çok kısa bir süre önce atılmıştır. 100 yıldır faaliyet gösteren işletme sayısı çok sınırlıdır.
 
Bugün
Kurumsallaşma sürecini tamamlamış sınırlı sayıda kuruluş yanında, çoğunlukla üst yönetimde birinci ya da ikinci kuşak aile bireylerinin görev yaptığı kuruluşlar……
 
Nasıl Geliştik?

Hızlı büyüme sağlayan girişimcilerin birçoğu bu süreçte;
 

 • Pazar fırsatlarını iyi değerlendirmiş,
 • Yatırımları özendirici mekanizmalardan yararlanmış ve bu kaynakları etkin kullanmış,
 • İşlerinde en iyi olmayı amaçlamış,
 • Aile işletmesi olmanın getirdiği üstünlüklerden yararlanmış,
 • Doğru zamanda doğru yatırımlar yapmış,
 • İnsan kaynaklarının geliştirilmesine önem vermiş
 • …………………………………..
 
Ancak bu kuruluşlar halen büyümenin sancılarını da yaşamaktadır. Bu kuruluşların birçoğu;


 • Kurumsal yapılarını hızlı gelişmeyle paralel götürememiş, bu nedenle ortakların iş yükleri artarken kişilere bağımlılık önemli sorun haline gelmiş,
 • Aile işletmeleri olma özelliklerini fazla değiştirememiş,
 • Fonksiyonlar yeterince delege edilememiş,
 • Türk ekonomisinde yaşanan krizler gelişmelerini kimi zaman olumsuz etkilemiş,
 • Dış pazarlara yeterince açılamamış,
 • İşlerinde uzmanlaşırken ilgi alanlarının dışına çıkmış,
 • Geleceği planlamadan çok fazla yatırım yapmış, bu nedenle biraz dağınık bir yapıya bürünmüş
 • Geleceği planlamak yerine günlük sorunlarla uğraşmak zorunda kalmış
 • ………………………………
 
Neredeyiz?

Büyüklük olarak sektöründe öncüler arasında ve Dünya pazarlarında rekabet gücüne sahip olmalarına karşın birçok kuruluş halen arayış içindedir.

Şirket Ortakları;
 • Üretim birimlerimiz arasında koordinasyonda yeterli miyiz?
 • Yeni iş ve yatırım alanları geliştirebilecek kadrolarımız mevcut mu?
 • Denetim mekanizmalarımız yeterli mi?
 • Aile işletmesi olma özelliğimizi değiştirebildik mi? Aile birliğini çıkar birliğine dönüştürecek yapıyı kurabildik mi?
 • Pazarlama, İnsan Kaynakları, Satınalma, Stratejik Planlama, Üretim, ARGE vb. fonksiyonlarında mevcut yapımız yeterli mi?
 • Varlıklarımızın yönetimi konusunda başarılı mıyız?
 • Risk yönetimi, karar süreçleri, denetim, çıkar çatışmaları vb. alanlarda yol alabildik mi?
 • Sürdürülebilirlik konusunda sosyal sorumluluklarımızı belirledikmi ve risklere yönelik analizlerimizi yapıyor muyuz?
 • Kurumsal Yönetim konusunda gereklilikleri yerine getirdik mi?
 • Karar süreçlerini desteklemede digitalleşmede yeterli adımları attık mı?
 • ……………………………………………………
 
sorularına cevap aramaktadır.
 
                                                                              Nereye Gitmek İstiyoruz?
                                                                                NASIL BİR GELECEK?
 


RGA YÖNETİM DANIŞMANLIK

1992 yılında yönetim danışmanlığı alanında hizmet sunmak amacıyla kurulan RGA Yönetim Danışmanlık iş ortaklarından aldığı güçle 30. yılını tamamlamıştır.

Danışmanlık hizmetlerimizde; kalite, dürüstlük, koşulsuz müşteri mutluluğu ve iş ahlakı normlarına uyum temel ilkelerimizdir.
Amacımız danışmanlık gereksinimi olan işletmelerin ulusal ve uluslararası pazarlarda rekabet güçlerinin geliştirilmesine katkıda bulunmak ve rekabet edebilecekleri kurumsal yapıya kavuşmalarına yardımcı olmaktır.

 • Yapılandırma.
 • Eğitimler.
 • Araçtırma ve Raporlama.