Pazarlama ve Satış
 
   » İhracat Pazarlaması
 
   » Global Pazarlama
 
   » Pazarlama Stratejileri
 
   » Pazarlama Araştırmaları
 
   » Müzakere Becerileri
 
   » E-Ticaret
 
 
Tedarik Zinciri / Lojistik /Satınalma
 
   » İnşaat Sektöründe Tedarik Zinciri ve Satınalma Yönetimi
 
   » İnşaat Sektöründe Toplam Kalite Yönetimi ve Kalite Yönetimi Sistemleri
 
 
İnsan Kaynakları Yönetimi
 
   » Ücretlendirme
 
   » Eğiticilerin Eğitimi / Eğitimi Etkin Kılma
 

Yönetim ve Yönetici Geliştirme
 
   » İşletmelerde Stratejik Planlama ve Yönetim
 
   » Amaçlara Göre Yönetim
 
   » Faaliyet Planlama
 
   » Problem Çözme Teknikleri
 

Finansman ve Muhasebe

   » Finansçı Olmayanlar İçin Finans
 
   » Finansal Yönetim
 


RGA YÖNETİM DANIŞMANLIK

1992 yılında yönetim danışmanlığı alanında hizmet sunmak amacıyla kurulan RGA Yönetim Danışmanlık iş ortaklarından aldığı güçle 30. yılını tamamlamıştır.

Danışmanlık hizmetlerimizde; kalite, dürüstlük, koşulsuz müşteri mutluluğu ve iş ahlakı normlarına uyum temel ilkelerimizdir.
Amacımız danışmanlık gereksinimi olan işletmelerin ulusal ve uluslararası pazarlarda rekabet güçlerinin geliştirilmesine katkıda bulunmak ve rekabet edebilecekleri kurumsal yapıya kavuşmalarına yardımcı olmaktır.

  • Yapılandırma.
  • Eğitimler.
  • Araçtırma ve Raporlama.