1992 yılında yönetim danışmanlığı alanında hizmet sunmak amacıya kurulan RGA Yönetim Danışmanlık iş ortaklarından aldığı güçle 30. yılını tamamlamıştır.                                                 

Yürüttüğü projelerde katılımcı yaklaşımı ön plana almış ve uygulama aşamasında iş ortaklarına katkıda bulunmuştur. İş ortaklarına katma değer yaratma ve özgün danışmanlık hizmeti sunumu öncelikli amacı olmuştur. İşbirliği yaptığı kurumlarla ilişkilerindeki süreklilik, müşteri mutluluğunun göstergesi olduğu kadar RGA'nın ödülü olmuştur. 

Birlikte çalıştığı uzmanların akademik ve uygulama alanında gelişmesine de yardımcı olarak, iç müşterilerinin mutluluğunu da ilke edinmiştir. Danışmanlık hizmeti verdiği alanlarda beceri ve çözüm üretme yetkinliklerinin en önemli göstergesinin daha önce hizmet verdiği kuruluşlar olduğu bilincinde olan RGA, bu alanlarda hizmet almak isteyen yeni kurum ve kuruluşların atılımlarında mevcut birikimiyle destek olmaya hazırdır.

Misyonumuz;
İşletmelerin ulusal ve uluslararası pazarlarda rekabet güçlerini geliştirerek sürdürülebilirliklerine katkıda bulunmak, bu amacı gerçekleştirebilecek kurumsal yapıya kavuşturulmalarına yardımcı olmak ve know-how oluşturmak, Türk danışmanlık sektörüne ve İnsan Kaynaklarının gelişimine katkıda bulunmak.

 

Vizyonumuz;
Danışmanlık sektöründe aranan, güvenilir, saygın, kaliteli hizmet sunan ve sürdürülebilirlik anlayışından taviz vermeyen danışmanlık şirketleri arasında yer almak, 

Kurucu ve Yönetici Ortağımız;

Ruhi GÜRDAL, (Doç.Dr.)
Lisans ve lisansüstü derecelerini sırasıyla ODTÜ, İşletme (Lisans)  Hacettepe Üniversitesi İşletme (B.U), Ege Üniversitesi İşletme (Dr.) alanlarında almıştır.

Zincir mağazacılık alanının ilk girişimlerinden ve lideri olan bir kuruluşta çalışma yaşamına başlamış ve bu kuruluşta yöneticilik düzeyine kadar yükselmiştir. Daha sonra Ege Üniversitesi İşletme Fakültesi'nde öğretim üye yardımcılığı yapmış ve  ABD'de University of Alabama, Tuscaloosa da misafir öğretim üyesi olarak bulu
nmuştur. Üniversite dışından yaptığı başvuru sonrası 1992 yılında Doçent ünvanını almıştır. 

Çalışma yaşamını üst düzey yönetici olarak; metal eşya, çatı kaplama malzemeleri imalatında kendi sektörlerinde ilk sıralarda yer  alan kuruluşlarda vdış ticaret sermaye şirketlerinde sürdürmüştür. Bu dönemde dış ticaret konusunda önemli deneyimler kazanmıştır.Yöneticilik kariyerini TÜSİAD'ın "21. Yüzyıla Doğru Türkiye Projesi"nin Proje Yöneticiliği sonrası tamamlamış ve 1992 yılında girişimci olarak RGA Yönetim Danışmanlık Ltd. Şirketini kurmuştur. İmalat sanayi ve lojistik sektöründe birçok işletmenin yapılanma, kurumsal yönetim çalışmalarında ve WB, FAO, Türk Eximbank, İstanbul Sanayi Odası (İSO), TOBB gibi ulusal ve uluslararası kurumlara danışmanlık hizmeti yanında YTÜ ve İstanbul Aydın Üniversitesinde Yüksek Lisans ve Doktora dersleri vermiştir.

Halen RGA Yönetim Danışmalık Şirketinin yönetici ortağı olarak; kurumsal yönetim, yeniden yapılanma, stratejik yönetim, tedarik zinciri yönetimi ve lojistik vb. olmak üzere çeşitli konularda danışmanlık hizmeti vermektedir. 


Sunduğu hizmetlerde "kalite", "dürüstlük", "koşulsuz müşteri mutluluğuve "iş ahlakı " normlarına uyum, RGA'nın temel ilkeleridir.RGA YÖNETİM DANIŞMANLIK

1992 yılında yönetim danışmanlığı alanında hizmet sunmak amacıyla kurulan RGA Yönetim Danışmanlık iş ortaklarından aldığı güçle 30. yılını tamamlamıştır.

Danışmanlık hizmetlerimizde; kalite, dürüstlük, koşulsuz müşteri mutluluğu ve iş ahlakı normlarına uyum temel ilkelerimizdir.
Amacımız danışmanlık gereksinimi olan işletmelerin ulusal ve uluslararası pazarlarda rekabet güçlerinin geliştirilmesine katkıda bulunmak ve rekabet edebilecekleri kurumsal yapıya kavuşmalarına yardımcı olmaktır.

  • Yapılandırma.
  • Eğitimler.
  • Araçtırma ve Raporlama.